Executive Search – onSearch™

Vår helhetslösning för rekrytering av ledare och unika individer som gör skillnad. Detta är de viktigaste rekryteringarna hos våra kunder. Rekrytering av kandidater som har förmågan att omvandla resultat genom sin kompetens och sitt ledarskap. Dessa kandidater kan vara svåra att identifiera, finnas utanför befintliga nätverk eller helt enkelt vara så eftertraktade att våra kunder själva inte kan nå dem. En sak är säker, dessa kandidater känner till sitt värde och ställer höga krav.

Steg 1

*Uppdrag
*Behovsanalys
*Search
*Marknadsföring

Steg 2

*Urvalsprocess
*Urval
*Tester och analyser
*Kompetensintervju

Steg 3

*Kundens urval
*Intervju
*Certifikat och referenser
*Erbjudande

Steg 4

Uppföljning av:
*Kandidat
*Kund

Vad är Executive Search?

Executive search är rekrytering av ledande befattningshavare genom att anpassa en ledares kompetens, erfarenhet och ledarskapskapacitet till de nuvarande och framtida målen för en organisation.

Sökkonsulter anlitas av en kund för att bedöma marknaden för talanger och locka de bästa ledarna till sin verksamhet.

Konsultuppdraget börjar med en strategisk genomgång av affärsbehov och branschtrender. Sedan genom omfattande och uttömmande kontroll av lämpliga ledare som identifierats, presenteras dessa för klientorganisationen. I slutändan resulterar engagemanget i rekryteringserbjudandet och en on-boarding process av rekryterade ledaren. Men på HGS ProStaff slutar det inte där. Vi är investerade i långsiktiga framgångar för våra kunder och chefer vi hjälper till att rekrytera.

Många tror att sociala medier har gjort det lättare att hitta talanger och ledare, särskilt på utvecklade marknader. Att hitta rätt ledarskap är dock inte så enkelt som att surfa på olika sociala webbplatser. När ekonomier, industrier och talangpooler utvecklas är det viktigt att upptäcka nya ledare – särskilt de på nischmarknader – som har rätt erfarenhet och faktiskt kan bli framgångsrika i en viss organisation.

Våra erfarna rekryterare hjälper dig att rekrytera utvalda chefer och specialister till nyckelpositioner. Innan vi börjar vår process skaffar vi oss alltid gedigen kunskap om ditt företag och dina affärsprocesser.
onSearch

Process

Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en grundlig urvalsprocess. Våra rekryteringskonsulter har många års erfarenhet från olika branscher och positioner. Deras kombinerade erfarenhet och expertis underlättar förståelsen av din verksamhet. Det hjälper dem att se vad som krävs av dina nya medarbetare.

Nyckeln till framgång

Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekryteringsprocessen, men varje kund och varje roll är unik, vilket innebär att vi anpassar processen efter dina behov och önskemål. Grundprinciperna är dock alltid desamma, där början är en gedigen behovsanalys för att förstå dig, en kartläggning av marknaden för att se vilka kompetenser som finns tillgängliga och en matchning som omfattar flera parametrar för att säkerställa en långsiktigt framgångsrik rekrytering.

Kontakta oss idag för att diskutera era HR behov.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.