Extern bemanningspool

Bemanningspool – onDemand™ För er som har återkommande arbetstoppar eller lediga platser,
oavsett tid på dygnet erbjuder vi vår poollösning. HGS ProStaff Group rekryterar, schemalägger och är helt ansvarig för din bemanning. Du får en pool av dedikerade konsulter som är tillgängliga när behovet uppstår. Vi erbjuder också en beredskapslösning som säkrar personal med kort varsel. För att samarbetet ska fungera har du en särskild konsultchef som kontaktperson hos ProStaff för uppdraget som tar hand om administrationen från vårt håll. En Teamleader tillsätts också som har särskilt ansvar över personalen och leveransen på plats. Vid särskilt stort behov finns ytterligare personal från vår allmänna bemanningspool. Vi bemannar alla dagar, dygnet runt och året om. Vi jobbar aktivt med prognoser och kan skicka tillgänglighetsrapporter på personalpoolen veckovis. Desutom har du full koll på vilka som är bokade via våran kundportal.

SAMMA PERSONAL

Dedikerad personal som återkommer till arbetet och är särskild utvalda för uppdraget.

UTBILDNING

Personal utbildas vid uppstart av uppdraget inom dina rutiner och regler.

UPPFÖLJNING

Vi ger konsulter feedback veckovis och ser till att de når uppsatta mål.

tid

Tidsbesparing

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process. Kostnaderna förknippade med fel person för arbetet eller upplärning kan dessutom bli höga. Vi hjälper dig så du har tid att fokusera på er kärnverksamhet. Det är inte heller helt lätt att hitta rätt medarbetare, speciellt inte på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om erfaren personal kan vara mycket stor i vissa regioner.

Kostnadseffektivitet

Vid inhyrning av personal betalar du endast för faktiskt arbetade timmar som du är i behov av. Vi kan hjälpa ditt företag att hålla ner fasta kostnader då tjänsten utnyttjas vid behov och inte annars. Vidare kan vi minska din organisations risker kopplade till att stå utan personal, att få in kompetent personal när behovet uppstår. En stor ekonomisk fördel kan vara att använda bemanning av tjänster/funktioner/roller som organisationen inte har möjlighet att anställa till.

kostnads
kompetens

Olika kompetenser, en kontakt

Hanterar du olika avdelningar med varierande kunskapskrav? I kontakt med oss får du tillgång till olika kompetenser, specialiteter och funktioner för företag. Det kan spara dig tid att ha kontakt med ett bemanningsföretag istället för att kontakta en stor mängd anställda.

Du slipper att tänka på följande

  • Lön
  • Arbetsgivaravgifter
  • Inkomstskatt
  • Semesterersättning
  • Försäkringar
  • Pensionsavsättning
  • sjukersättning
  • Arbetskläder osv

Kontakta oss idag för att diskutera era HR behov.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.